قسمت ۱۴۰۴

🔴 اگر مادر هستید توصیه میکنم حتما بخونید!
دسترسی به قسمت اول 👉
#مادر_شدن_عجیب_من ۱۴۰۴ (قسمت هزار و چهارصد و چهار)
join 👉 @niniperarin 📚
با چادری که کشیده بود روی گاری نمیتونستم چیزی ببینم. خوابیدم کف گاری و کاری که گفته بود کردم.
با لحاف تشکی که انداخته بودم روم صدای بیرون رو خفیف میشنفتم. چند لحظه بعد صدای پای چندتا سوار رو شنفتم که رسیدن نزدیک گاری. هول تو دلم بود که نکنه خان باشه یا آدماش که اومدن دنبال من. چند لحظه بعد صدای مانس شاهین رو شنفتم که انگار از ته چاه میومد: سلام… خدا قوت رفقا… پیداست خیلی وقته سوارین و خسته. ما هم تازه رسیدیم. صفایی بدین به جمع کوچیک ما یه پیاله چایی مهمون باشین. طول نمیکشه تا دم بکشه…
صدای یه غریبه رو شنفتم که گفت: علیک! ببینم از کجا میایین؟ ایلتون همینقدره؟
صدای شیوا رو شنفتم که گفت: ما خونه به دوشیم. همیشه به سفر. از این ولایت به اون ولایت. جمعمون که کم باشه، راحت تر جا به جا میشیم. البته چندتا از مردهامون عقب موندن که میرسن به زودی. کنار همین درخت وعده کردیم. قرار بوده سر ظهر برسن. پیداشون میشه دیگه. تا شما یه چایی بخورین اونها هم رسیدن!
یه صدای دیگه شنفتم که گفت: ولی این دشت صافه. اگه قرار بود برسن لااقل اون ته که زمین میچسبه به آسمون بایست دیده میشدن! درسته نعیم بیک؟
همون صدای اول که حالا میدونستم اسمش نعیم بیکه گفت: ببینم همه تون همینایین؟ تو اون گاری کسی هست؟
مانس شاهین گفت: نه والا. همیناییم که اینجاییم. بقیه مون هم لابد از یه راه دیگه میان اگه پیدا نیستن. شاید میونبر زدن که زودتر برسن!
نعیم بیک گفت: پس چرا چادر کشیدی ته گاری؟ آهای ولی الله برو یه نگاه بنداز اون پشت!
نفسم رو توسینه حبس کردم. مانس شاهین گفت: چای تعارفتون کردیم، میخواین مالمون رو بگردین؟ حیا کنین. چادر رو کشیدم عقب گاری واسه مستراح رفتن زنها و بچه ها. خوبیت نداره این کارا. دنبال کسی میگردین؟
صدای تلق تولوق چوب چادر و پس و پیش شدنش رو شنفتم. نفسم رو حبس کردم. ولی الله گفت: راست میگه، کسی نیست!
نعیم بیک گفت: شما به اجازه ی کی اومدین تو این جعده؟
شیوا گفت: اجازه؟ دشت خداست و جعده هم محل گذر. مگه اجازه میخواد؟
نعیم بیک گفت: بله که میخواد. همه میدونن کل اینجا قرق منه. کسی میخواد رد بشه بایست باج و خراجش رو اول بده!
مانس شاهین داد زد: بس کن مومن. ما سالهاست داریم تو جعده رفت و اومد میکنیم. کی چنین قانونی گذاشته؟ مگه شهر هرته؟ یه تفنگ انداختی سر شونه ات خیال کردی راه خدا شده جزو مایملکت؟
نعیم بیک داد زد: حرف زیادی میزنی مردک. غلط میکنی رو حرف نعیم بیک حرف بزنی. میخواستم خراج راهو ازتون بگیرم بعد هم اجازه بدم که برین. ولی الان قضیه فرق کرد. آهااای ولی الله…
ولی الله گفت: بله نعیم بیک.
نعیم بیک گفت: هرچی دارن رو جمع کنین میبریم! کسی خواست جلوتون در بیاد رحمش نکنین. یه تیر خلاصش کنین!
ولی الله گفت: چشم نعیم بیک…

🔴این داستان متعلق به ادمین نی نی پرارین است و کپی برداری از داستان بی فوروارد مطلب و ذکر منبع( @niniperarin ) حرام است! استفاده فقط به شرط فوروارد!!
این داستان ادامه دارد…