قسمت ۱۳۹۸

🔴 اگر مادر هستید توصیه میکنم حتما بخونید!
دسترسی به قسمت اول 👉
#مادر_شدن_عجیب_من ۱۳۹۸ (قسمت هزار و سیصد و نود و هشت)
join 👉 @niniperarin 📚
اینو که گفت: دو زانو نشستم رو زمین و شروع کردم به زار زدن.
گفت: تو که میدونی اگه خودتو سر به نیست کنی هم آبروت میره، هم میشه مایه ی ننگ زن و بچه ات پس چرا میخوای خطا کنی؟
گفتم: خسته ام. دیگه طاقتم طاق شده. چند ماهه دارم دنبالشون میگردم. انگار آب شدن و رفتن توی زمین. از شرق بگیر تا غرب، از شمال تا جنوب، همه جا رو گشتم. بگی حتی یکی نشونی ازشون داشت، نداشت.
گفت: کف دستت رو ببینم.
گرفتم جلوش، گفتم: چیزی نیس، نمیخواد دل بسوزونی، زخم چاقوئه، نه شمشیر. خوب میشه بالاخره!
گفت: دیدی؟ پس امید داری زخمت خوب بشه. اونی که میخواد بمیره، همین یه ذره امید رو هم نداره! بعدش هم کف اون دستت رو بده. میخوام برات بخونم. این یکی که خونیه چیزی پیدا نیست!
با بی حوصلگی نگاش کردم. گفتم: تورو سر جدت دست وردار. با این حال و روزی که دارم، حوصله ی یه مشت دروغ دلنگ و اراجیفی که نه سر داره و نه ته رو دیگه ندارم.
گفت: ضرر که نداره. بده ببینم شاید دروغهام راست از آب دراومد! اگه نخواستی هم در گوشات رو بگیر نشنفی!
با اکراه دستم رو دراز کردم. خوب نگاش کرد و گفت: آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست، هرکجا هست خدایا به سلامت دارش! کاری به گذشته ات ندارم و اینکه چه کارایی کردی. ولی میدونم که شهره ی شهری و اقبالت بلند. خودت خیال میکنی بدبختی از زمین و زمون داره واسه ات میباره، ولی هر اتفاقی تا حالا افتاده حاصل غره شدنت بوده و خبطی که در حق زن و بچه ات کردی! دوتا بچه داری که یکیشون پیشونیش بلنده، اما اون یکی رو نمیشه دید! زن و بچه ات سالمن و بالاخره یه روزی پیداشون میکنی! عمر خودت هم درازه. اینکه اینجا تیارت درآوردی واسه ی من که میخوای خودتو بندازی تو چاه، بیخوده. ته دلت نمیخوای بمیری. دوست داری بمونی و ببینی آخرش چی میشه!
گفتم: از کجا میدونی که زن و بچه ام سالمن؟
پا شد. آیهان رو صدا کرد و گفت: هرچی زمین مونده و نمونده رو جمع کن راه میوفتیم. تا شب بایست برسیم به یه آبادی که از تشنگی تلف نشیم. اینجا جای موندن نیست.
داد زدم: چرا جوابم رو ندادی؟
گفت: خواستی جوابت رو بشنفی راه میوفتی میای همراه من. کمک میکنی تا جوابت رو بدم. من مفت واسه ی کسی کف دستش رو نمیخونم. اگه هستی که پاشو، اگر هم نه که بشین همینجا تا علف زیر پات سبز بشه. شایدم نظرت عوض شد و خودتو انداختی تو چاه!!

🔴این داستان متعلق به ادمین نی نی پرارین است و کپی برداری از داستان بی فوروارد مطلب و ذکر منبع( @niniperarin ) حرام است! استفاده فقط به شرط فوروارد!!
این داستان ادامه دارد…