قسمت ۱۲۸۱

🔴 اگر مادر هستید توصیه میکنم حتما بخونید!
دسترسی به قسمت اول 👉
#مادر_شدن_عجیب_من ۱۲۸۱ (قسمت هزار و دویست و هشتاد و یک)
join 👉 @niniperarin 📚
شهربانو اومد پیش من و گفت: میبینی چطور خودشو زده به موش مردگی؟ این دختره زرنگتر از این حرفاست که به راحتی وا بده. اینطوری که چنگ به گیسهاش انداختم هر کی دیگه بود تندی به گه خوردن می افتاد.
رفتم تو خزینه نشستم و تا گردنم رو بردم زیر آب. گفتم: هیچکدومتون قد من این مرضیه و تک و طایفه شون رو نمیشناسین! اینا سمجن. دست وردار نیستن. نشونه اش همین که با این هیکل نحیف و ریزه، این همه راه رو تا اینجا اومده. اگه مث مردم عادی بود که وسط راه تو این سرما و بارندگی زرتش قمصور شده بود و میون راه ریق رحمت رو سر کشیده بود. پس بیخود خیال نکنین به این راحتی میدونو وا میده.
شهربانو نشست لی خزینه و پاهاش رو گذاشت رو پله ی اول و سرش رو گرفت تو دستش. سحرگل اومد توی آب پیش من نشست و گفت: من که میگم این راهش نیس. دارین زور بیخود میزنین.
شهربانو تندی سرش رو آورد بالا، گیسهای خیسش رو از تو روش پس کرد و طلبکار سحرگل شد که: سر بی صاحب میتراشی؟ بایستی هم واسه ات مهم نباشه. سر تو که هوو نمیاد، سر من بدبخت بچه مرده قراره بیاد که هم هوو بشه واسه خودم، هم یه توله پس بندازه بشه هووی بچه ی بعد از اینم!
گفتم: بپا کوزه ی روغنت نشکنه شهربانو! حالا بزار ببینیم شکم کدومتون اول میاد بالا تا بعد معلوم بشه توله ی کدوم یکی هووی اون یکی میشه!
شهربانو اخمهاش رو کشید تو هم و کـونش رو کرد بهم و گفت: مگه اینکه مردمون اون ولایت توله بزان…
سحرگل گفت: ای بابا. کفشاتون جفته و حرفاتون مفت. اومدین بپیچین به پر و پای هم یا یه فکری به حال این بلایی که سرتون نازل شده بکنین؟ ماشالله نمیزارین حرف تموم بشه بعد بپرین به آدم.
گفتم: حرفت چیه؟ تندی تموم کن تا باز این شوکت پیداش نشده.
یکم بیشتر خودشو هل داد زیر آب و گفت: مگه تو نگفتی، خود دختره هم اقرار نکرد که اومده اینجا تا برزو خان واسه اش پدری کنه؟
شهربانو با غر و لند گفت: تو روح پدرش!
گفتم: خب؟ که چی؟
سحرگل گفت: خب بایست پیش دستی کرد قبل از اینکه برزو خان جای پدرش، بشه شوورش! بایست تا خان به زبون نیاورده که میخواد دختره رو بگیره به زنی، فرز یه شوور واسه این تحفه دست و پا کرد و تندی شوورش داد. اینطوری برزو خان دیگه نمیتونه هوو بیاره سر این شهربانو!
دیدم با تموم بی عقلیش انگار داره کله اش کار میکنه. حرفش حساب بود.
شهربانو یه سری تکون داد و گفت: پر بیراه نمیگه.
گفتم: آره، فقط مسئله اینه که چه خری حاضره شوور این دختره ی جن زده بشه؟ نمیشه رفت تو جعده دست یکی رو گرفت آورد نشوند سر سفره ی عقد. شماها کسی رو سراغ دارین؟
جفتشون مث بز اخوش خیره شدن به من. بعد هم لب و لوچه شون رو یوری کردن و موندن ساکت.
سرم رو هل دادم زیر آب، یهو یه فکری فوران کرد تو کله ام! سرو رو آوردم بالا و از خزینه اومدم بیرون و دویدم طرف بینه ی حموم. لنگی که بسته بود جا موند توی خزینه!
سحرگل گفت: کجا میری خاتون؟ اونم لخت و عور!
همونطور که میرفتم گفتم: آدمش رو پیدا کردم، شماها برین سراغ دختره، من دوماد رو میارم!
رختهام رو پوشیدم و زدم از حموم بیرون…

🔴این داستان متعلق به ادمین نی نی پرارین است و کپی برداری از داستان بی فوروارد مطلب و ذکر منبع( @niniperarin ) حرام است! استفاده فقط به شرط فوروارد!!
این داستان ادامه دارد…