رایج ترین اسمهای دختر سه حرفی

🌹رایج ترین اسمهای دختر سه حرفی 🌹
join👉 @niniperarin
💖آتر
معنی: آذر، آتش، اخگر
💖آذر
معنی:نام فرشته نگهبان آتش
ریشه: اوستایی – پهلوی
💖آرا
معنی: مخفف آراینده، آرایشگر، زیور، زینت
💖آسا
معنی: زیور مایه زیبایی و آرایش، وقار و ثبات و تمکین و آسودگی
💖آسو
معنی: شفق، هنگام طلوع خورشید
ریشه: کوردی
💖آنا
معنی: مادر
ریشه: ترکی
در عبری به معنای دوست داشتنی، ظریف، خوش اندام
💖آنو
معنی: در دین بابلی، نام خدای آسمان
ریشه: بابلی
💖آوا
معنی: صدایی که به آواز خوانده می‌شود یا از آلات موسیقی به گوش می‌رسد.
💖آون
معنی: آونگ
💖بهی
معنی: خوبی، نیکی، نیکویی
💖پرن
معنی: پروین
💖تلّی
معنی:دختری که گیسوی بلند و زیبا دارد
ریشه: ترکی
💖تاژ
معنی: لطیف، نازک
💖ثمر
معنی: میوه؛ (به مجاز) نتیجه و حاصل
ریشه: عربی
💖ثمن
معنی: بها، قیمت
ریشه: عربی
💖ثنا
معنی: ستایش، مدح؛ دعا، درود و تحیت، حمد، شکر، سپاس
ریشه: عربی
💖حنا
معنی: گیاهی درختی که گل‌های سفید و معطر دارد
ریشه: عربی
💖ختن
معنی: نام شهری در ترکستان شرقی
💖خزر
معنی: فتان، دختر که عشوه هایی زیرکانه می‌ریزد.
ریشه: عربی
💖دنا
معنی: قسمتی از کوهستان شمال غربی فارس
💖رنا
معنی: شادمان گردیدن، شاد شدن، جمال
ریشه: عربی
💖رها
معنی: نجات یافته و آزاد
💖رزا
معنی: رز
ریشه: فرانسوی
💖سحر
معنی: زمان قبل از سپیده دم، صبح
ریشه: عربی
💖سما
معنی: آسمان
ریشه: عربی
💖سمن
معنی: نام گیاهی (رازقی)، یاسمن
💖سنا
معنی: روشنایی
ریشه: عربی
💖ستی
معنی: عنوانی احترام آمیز برای زنان، زن و دختر
ریشه: عربی
💖سبا
معنی: سوره‌ سی و چهارم از قرآن کریم؛ نام شهر بلقیس؛ (در عبری) انسان
ریشه: عربی
💖سدا
معنی: نام قهرمان یکی از داستانهای ارمنی
ریشه: ارمنی
💖سها
معنی: (تلفظ: sohā) نام کوچکترین ستاره دب اصغر
ریشه: عربی
💖صبا
معنی: نسیم ملایم و خنکی که در برخی نواحی از طرف شمال شرق می‌وزد
ریشه: عربی
💖صفا
معنی: یکرنگی، خلوص و صمیمیت
ریشه: عربی
💖صنم
معنی: بت، شخص زیبا رو، معشوق زیبارو
ریشه: عربی
💖ضحی
معنی: زمانی پس از برآمدن آفتاب، چاشتگاه
ریشه: عربی
💖طلا
ریشه: عربی
💖طره
معنی: موی پیشانی، زلف
ریشه: عربی
💖عسل
ریشه: عربی
💖غزل
معنی: نوعی شعر، شعر عاشقانه
ریشه: عربی
💖فرح
معنی: شادمانی، سرور
ریشه: عربی
💖قمر
معنی: ماه؛ زن زیباروی
ریشه: عربی
💖گلی
معنی: منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل
💖لار
معنی: طناز
ریشه: کوردی
💖لنا
معنی: نصیب و بهره
ریشه: عربی
💖لیا
معنی: خجسته
ریشه: عبری
💖منا
معنی: امیدها، آرزوها، مقاصد
ریشه: عربی
💖مها
معنی: منسوب به ماه است؛ (به مجاز) زیبارو
💖ندا
معنی: صدای بلند، فریاد، بانگ
ریشه: عربی
💖نوا
معنی: صدای آهنگین، نغمه،آواز
💖نور
معنی: روشنایی
ریشه: عربی
💖نوشا
معنی: نیوشا، شنوا، شنونده
💖نیر
معنی: روشن، منور
ریشه: عربی
💖وشن
معنی: خوب است
ریشه: کوردی
💖هدی
معنی: هدی، هدایت کردن، هدایت، راهنمایی، راه درست و مسیر درست
ریشه: عربی
💖هلن
معنی: فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.
ریشه: یونانی
💖هما
هما از شخصیتهای شاهنامه
💖یاس
معنی: گلی زینتی با رنگهای سفید
ریشه: فارسی