قسمت ۱۱۳۶

🔴 اگر مادر هستید توصیه میکنم حتما بخونید!
دسترسی به قسمت اول 👉
#مادر_شدن_عجیب_من ۱۱۳۶ (قسمت هزار و صد و سی و شش)
join 👉 @niniperarin 📚
اقبال یه خنده ی ریزی کرد و گفت: راستش خسرو خان، ما هرچی نداشته باشیم یه جو معرفت رو داریم که! همه میدونن تک و طایفه ی خان والا، قدرشناسن! امری کنن به رعیت و اونم با جون دل انجام بده بعدش کم نمیزارن واسش و خوب هواش رو دارن!
خسرو تیز شد تو دهن اقبال و گفت: درسته من پسر برزو خان ام، ولی اینجا اگه حرفی هم میزنم و کاری هم میکنم فقط و فقط صرف وکالتیه که توی امور بهم داده، اگه حرفی بزنم یعنی حرف اونه، کاری هم بکنم کار اون. فردا پسفردا که خودش بیاد بایست جوابگو باشم بابت همه اش. حالا با همه ی این تفاسیر حرف آخر رو بگو پیرمرد.
اقبال گفت: کدخدا خدابیامرز تا وقتی که مُرد کدخدا بود و گوش به امر برزو خان. خیلی از من بزرگتر نبود، ولی هرچی بود و هر کی بود بزرگ ما بود و حرفش رو با جون و دل میشنفتیم، چون رابط برزو خان بود تو ولایت. بعد از اون کسی مث من رگ خواب اهل این آبادی دستش نیست! خواستم بگم که …
خسرو گفت: ملتفت حرفت شدم. نمیخواد بقیه اش رو بگی. ولی این قضیه ی کدخدایی ده شده کلاف سردرگم. هرکی به یه نحوی ادعایی داره که…
اقبال نگذاشت حرف خسرو تموم بشه، پرید میون حرفش و گفت: البته شما هم سرور مایی خسرو خان، حرفتون هم واسه ی این مردم حجته! مث همین امری که امروز فرمودین که زمینها و خونه های پشت خونه ی حیدر غصبیه! یکیش هم مال من روسیاه بود. البته اونقدری که به یاد دارم و آقام برام گفته و اونم از آقاش شنفته بوده، تا هفت جد و آباد ما تو همین خونه بودن! همه شون هم مسلمون و اهل نماز و روزه، هیچکدومشون نگفته بودن اینجا غصبیه، اگر میدونستن حتم دارم نمازشون رو اونجا نمیخوندن! ولی همینکه شما گفتین اونجا غصبیه من بی برو برگرد قبول کردم!! منظورم اینه خسرو خان که حرف شما واسه ی من حجته، حتی اگه هفت جد و آبادمم گفته باشن خودشون با دست خودشون بیابونهای خدا رو آباد کردن و وسطش خونه ساختن!
خسرو نگاه معنی داری به اقبال انداخت و گفت: بایست فکر کنم! خبرت میکنم!
اقبال پا شد، باز دست خسرو رو ماچ کرد و عقب عقب از اتاق رفت بیرون.
خسرو شروع کرد زیر زبونی اقبال و هفت جد و آبادش و جد و آباد ملعلی رو آباد کرد. بعد هم رفت سراغ ملعلی…

🔴این داستان متعلق به ادمین نی نی پرارین است و کپی برداری از داستان بی فوروارد مطلب و ذکر منبع( @niniperarin ) حرام است! استفاده فقط به شرط فوروارد!!
این داستان ادامه دارد…