قسمت ۸۳۵

🔴 اگر مادر هستید توصیه میکنم حتما بخونید!
دسترسی به قسمت اول 👉
#مادر_شدن_عجیب_من ۸۳۵ (قسمت هشتصد و سی و پنج )
join 👉 @niniperarin 📚
اگه میرفتم تو پاتختی، دیگه مجبور بود به همه نشونم بده! رفتم که آماده بشم.
به ساعت نکشید که بزک دوزکم را تموم کردم و یه چارقد انداختم رو سرم که کسی با اون شکل و شمایل منو نبینه تا وقتش برسه. خوشم اومد از خودم! همین که جلوی خان دست را نرفته بودم تو، کارو تموم کرده بود و حالا بایست تو پاتختی، جلو اون زنهای چادر به سر و ساق کلفت که مدام سرشون تو کار این و اون بود، مینشستم و باد به غبغب مینداختم و اونها هم مجبور بودن همینطور که کـونشون میسوزه وسط مجلس برقصن!
از اتاق که اومدم بیرون دیدم برزو داره قلی خان و ننه موسی را مشایعت میکنه و هی سر تکون میده!
قلی خان گفت: خیالت راحت برزو خان! میسپارم هرجایی این دختره ی بی چشم و رو را دیدن دست و پا بسته بیارنش پیشم. منم شخصا میارم تحویلش میدم به شخص خودت! فقط محض احتیاط امشب که برسم به ایل، میگم آماده بشن، صبح سحر هم ایل را راه میندازم طرف آبادیایی که دادی به ننه موسی.
برزو گفت: همین امشب هم میخواین راه بیوفتین محض اطمینان موردی نیس. یکی را میفرستم کدخدا را خبر کنه که مشکلی نباشه!
ننه موسی گفت: تو که سه طلاقه اش کردی! اون جز جیگر زده هم معلوم نیس کدوم گوریه. منم که مهرش را بخشیدم بهت. فقط اگه پیداش کردی سرقولت بمون. نزار آزار ببینه. با اون مردکی که میگی هر کاری دلت خواست بکن، فقط این بچه زجر دیده اس، زجرشو بیشتر نکن!
برزو سری تکون داد، اون دوتا هم دستی تکون دادن و رفتن.
برزو برگشت. چشمش که افتاد به من نگاه خریدارانه ای کرد و گفت: نه! شکلت به تلخی گوشتت نیس! به وقتش خوب بلدی خودتو از آب و گل در بیاری، خوشگل شدی!
با این حرفش انگار همه چی یادم رفت. قند تو دلم آب شد و نیشم وا شد. گفتم: چشات خوشگل میبینه برزو خان. ایشالا به سلامتی دیگه مشکلات حل شد؟
برزو با دل پر یه آهی کشید. گفتم: فدای سرت برزو خان. اون زنک که گم و گور شده، این دوتا هم که انگار به خیر و خوشی دمشون را گذاشتن رو کولشون و رفتن. اون قائله ی موسی هم که ختم به خیر شد و جون سالم به در بردین. حرفم این نیست که از پا قدم منه همه ی اینها، ولی خوش اقبالی خودتون هم بی تاثیر نبوده! بیشتر از این هم نمیخواد دیگه خون خودتونو کثیف کنین. انگار کنین نه خانی اومده نه خانی رفته. همه چی شده مث سابق. تنها توفیرش اینه که باز یه زن خوش آب و رنگ گیرتون اومده!!
برزو یه نگاه هیزی بهم کرد و گفت: تعریف از خود بسه. برو تو رختهات را عوض کن و آماده باش تا وقتی صدات کنم که بیای. ملت حالا دیگه کم کم از راه میرسن. عروس اماده نباشه تو ذوقشون میخوره!
یه خنده ی زورکی هم انداخت رو لباش و راه افتاد. منم سر خوش رفتم طرف اتاق که رختهام عوض کنم که یهو دیدم از بیرون صدا میاد. برگشتم. خسرو با چندتای دیگه عجله ای با تاخت اومدن تو امارت.
خواستم محل نگذارم و برم به کارم برسم که چشمم افتاد به سوار یکی از اسبها. یه زن بود که روش را پوشونده بودن. برزو برگشت. داد زد: مگه نگفتم برو تو اتاق؟
خودش دوید طرف حیاط…

🔴این داستان متعلق به ادمین نی نی پرارین است و کپی برداری از داستان بی فوروارد مطلب و ذکر منبع( @niniperarin ) حرام است! استفاده فقط به شرط فوروارد!!
این داستان ادامه دارد…