قسمت ۸۰۴

🔴 اگر مادر هستید توصیه میکنم حتما بخونید!
دسترسی به قسمت اول 👉
#مادر_شدن_عجیب_من ۸۰۴ (قسمت هشتصد و چهار )
join 👉 @niniperarin 📚
همه زدن زیر خنده. پیرزن دایره زن گفت: کوری؟ گلین که اینجا نشسته. زن موسی توی چادرشه. عزاداره، نمیتونه پا بزاره توی عروسی….
زل زدم به صورت عروس. با بزکی که داشت نمیشد درست فهمید، ولی کم کمش بالای بیست و پنج سال داشت. هیچ حسی تو اون قرص قمرش نبود. نه خوشحال، نه ناراحت. حتی عصبانی هم نبود.
یکی از همون زنهای گیس بافته ی تو مجلس زد سر شونه ام. گفت: خیلی تو روش نگاه نکن. شگون نداره!!
گفتم: چی شگون نداره؟
چشم غره رفت بهم. ملتفت منظورش بودم ولی خودمو زدم به اون راه. پی حرف اون عجوزه ای که گفته بود من قدم و کرم ندارم و تو چادر راهم نداده بودن از اول را گرفته بود و اومده بود که دکم کنه بیرون.
مجبوری رفتم. جوونها دور گرفته بودند و دوتاشون با صدای ساز و دهل میرقصیدند و داشتند اون وسط چوب بازی میکردن. دخترها هم با فاصله نگاه میکردن و حتمی میخواستن شیرین کار بازی را نشون کنن برای بعدها که دست رد به سینه اش نزنن!
رفتم دورتر جایی بین دوتا سیاه چادر نشستم روی زمین و منتظر شدم تا مراسم تموم بشه. ولی یک آن قیافه ی گلین و اون نگاه سردش از جلوی چشمم محو نمیشد. نگام را دوختم به زمین. دیدم چندتا مورچه ی سیاه بزرگ یه چسونک نیمه جون را گرفتن و دارن به زور میبرن طرف لونه شون. اولش سوسک هی تقلا میکرد. میخواست فرار کنه. یکبار هم که رسیدن دم لونه نزدیک بود که بتونه، سوراخ مورچه ها از جثه اش تنگ تر بود و رد نمیشد. ولی مورچه ها فرزتر بودن. باز گرفتنش و وقتی دیدن زیادی داره این در و اون در میزنه، زنده زنده تکه تکه اش کردن و هر کدوم یه قسمتش را بردن توی لونه. به خودم گفتم عاقبت منم شده مث این!…
همون وقت یکی بالای سرم گفت: تو کی برزو خان میشی؟
برگشتم. یه دختر دوازده سیزده ساله بود. اومد نشست کنارم. گفتم: چه فرقی میکنه؟
گفت: آخه زنهای ایل میگن بد قدمی! شومی! هرچی بدبیاری آورده برزو خان سر توه! به ننه موسی گفتن گلین را نده به این برزو خان. این زنه مث کنه همراهشه، بدبیاری میاره برای گلین. بدشگونه! حتی قبل از حنابندون گفتن عظیم نخود ریخت روی سینی، گفت خیلی بد اومده، اگه این زن، یعنی تو، همراشون باشه، گلین بدبخت تر از الانش میشه! ولی ننه موسی زیر بار نرفت. قبول نکرد.
نگاش کردم و خندیدم. گفتم: برام مهم نیس. خودم میدونم دختر. بگو ببینم مگه این گلین کیه؟
گفت…

🔴این داستان متعلق به ادمین نی نی پرارین است و کپی برداری از داستان بی فوروارد مطلب و ذکر منبع( @niniperarin ) حرام است! استفاده فقط به شرط فوروارد!!
این داستان ادامه دارد…