قسمت ۷۵۹

🔴 اگر مادر هستید توصیه میکنم حتما بخونید!
دسترسی به قسمت اول 👉
#مادر_شدن_عجیب_من (قسمت هفتصد و پنجاه و نه)
join 👉 @niniperarin 📚
گفتم: تقصیر خودته خواهر. اولاً به حرف مردم اعتباری نیس، هرکی سر صلاح و مصلحت خودش یه حرفی میزنه! دیماً میگن هر ارزونی بی علت نیست و هر گرونی بی حکمت! اگه همچین بود که این همه آدم راه نمی افتادن برن مشهد و کربلا زیارت. دو قرون هم خرج نمیکردن، میرفتن پیش همین سدمنصور! بعدش هم دست از پا درازتر برمیگشتن!
شاباجی به خود گرفت. پشت چشم نازک کرد و شروع کرد به خود خوری. بعد هم نی قلیون را به بهونه ی اینکه از آتیش نیوفته گرفت از دستم. کـونش را کرد بهم و هی تند تند پک زد. خیالم، بیشتر، ناراحتیش از این بود که پولش را ریخته تو چاه و جای اشتباهی رفته.
گفتم: نه اینکه خیال کنی خدای نکرده منظورم به توئه. نه! میدونی خواهر، یاد خودم می افتم که با چه مشقتی پا شدم راهی شدم زیارت آقا سیدالشهدا و چه ها که ندیدم تو این راه. اینکه میگم بی حکمت نیس همینو میگم. میگن گرد اون راه هم بشینه رو تنت خودش شفاست. من خودم اینو به عینه دیدم. درسته قسمت نشد برم تا کربلا. ولی همینکه آقا منو طلبید و اون اتفاقات افتاد دست کمی نداشت از زیارت! خدا لعنتش کنه اون خدیجه ی گور به گوری را که چشمش ورنداشت همین یه زیارت را هم به من ببینه. میدونست پام برسه به اونجا حاجتم رواست! خدا ازش نگذره…
حلیمه انگار بخواد مچ بگیره با یه حالی که منو یاد اون اکرمی توتولی گرفته مینداخت گفت: پس قسمتت نشده کربلا بری!
بعد سرش را مث بز تکون داد و گفت: اونوقت چطور بهت میگن کل مریم؟
یه چشم غره رفتم و براق شدم بهش. خودش را جمع و جور کرد. گفتم: رفتم، خوبم رفتم! به کوری چشم اون خدیجه و هر کی چشم دیدن و گوش شنفتن این کربلایی را به اسم من نداره، حاجت را هم گرفتم! بعدش هم اگه نرفته بودم که بهم نمیگفتن کل مریم! منظور من چیز دیگه ایه که خود شاباجی ملتفتش هست. تو هم اسب را ول کردی پی نعلش میگردی؟ داشتی یه چیز دیگه میگفتی، حرفت یادت نره!
خودش را جمع و جور کرد و گفت: منظور بدی نداشتم کل مریم! به دل نگیر. آره، داشتم میگفتم…
بعد رو کرد به شاباجی و گفت: میدونی چیه آبجی، حق با کل مریمه! آفتابه و لولهنگ هر دوتا یه کار میکنن، اما ارج و قیمتشون وقت گرو گذاشتن معلوم میشه…
🔴این داستان متعلق به ادمین نی نی پرارین است و کپی برداری از داستان بی فوروارد مطلب و ذکر منبع( @niniperarin ) حرام است! استفاده فقط به شرط فوروارد!!
این داستان ادامه دارد…