من یک زنم و میخواهم رانندگی کنم!

🔴من یک زنم و می خواهم رانندگی کنم!


join👉 @niniperarin
توی ترافیک ایستاده بودیم. گفت میدونی این ترافیک چیه؟ اینجا مدرسه است. زنا میان دنبال بچه هاشون. یه ماشین انداختن زیرپاشون خیابونا رو ریختن به هم. زن رو چه به رانندگی؟ زن باید بره تو آشپزخونه. والا!
سکوت کردم. گفت: ببین این خانمه رو. از اینجا راهنما زده. آخه بذار برسی نزدیک مدرسه. گفتم: خانمتون رانندگی می کنه؟ خندید. گفت: نه! می ترسه. می چسبه به فرمون.
گفتم: میدونی چرا؟ چون شما بهش اعتماد نداری. بهش جرات نمیدی. میدونی آنجلا مرکل صدراعظم آلمان زنه. یعنی رانندگی تو خیابون از حکومت کردن تو آلمان سخت تره که ما به زن ها و دخترامون اینقدر اعتماد نداریم؟ نگاهم کرد. انتظار نداشتم بگوید: “آه! تو مرا متحول نمودی!” این جور آدم ها را گاه فقط صدای کلنگ گورکن ممکن است از خواب بیدار کند. ( #احسان_محمدی )
🔻پی نوشت: بهتر نیست مردان به جای تمسخرعملکرد زنان به نتایج فاجعه آمیز عملکرد خود بنگرند و به خود یادآوری کنند هر بیست دقیقه یک جنازه به خاطر تصادفات رانندگی روی زمین می افتد! این کارنامه بیشتر شوماخرهای وطنی است نه خانم ها! بیشتر این حادثه ها را مردان غیور می آفرینند که به دست فرمانشان می نازند و مدام افسرها را نفرین می کنند که به زن ها گواهینامه داده اند! زنان خود را بیشتر در معرض تجربه، امتحان و آزمون و قضاوت و انتخاب قرار میدهند. از سیستان بلوچستان بیاموزیم. در همین دوره ۴١۵ زن به شوراهای شهر این استان راه یافته‌اند! این یکی از شیرین ترین خبرهایی بود که در این چند مدت خوانده ام.
آقایان عزیز هر زمان خواستید در مورد عملکرد زنان حرفی بزنید و نقد کنید، به خود یادآوری کنید که آنها خواهران، مادران و فرزندان ما هستند. آیا دوست داریم فرزندان ما، پرورش یافته زنانی جسور، با اعتماد به نفس، قدرتمند باشند یا … نسل بعدی فقط با پدرانی با اعتماد به نفس کاذب نمی تواند به جایی برسد. زنان نیمه دیگر مردان هستند. توهین به زنان، توهین به خود مردان و تخریب نسل فعلی و بعدی است. یکی از بهترین “سرمایه گذاری های راهبردی اجتماعی” برداشتن دیوارهای ذهنی و سقف های شیشه ای پیش روی زنان این سرزمین است👌👌

join👉 @niniperarin