فقر فرهنگی جامعه

🔻دو واقعیت فقر فرهنگی مردم
join👉 @niniperarin
♥️چارلی چاپلین :
من هر قدر با کار طنز، کوشش کردم تا مردم
 ” بفهمند”
اما آنها  فقط
 ” خندیدند “
♥️امام سجاد (علیه السلام) :
پدرم با برترین مردان زمان خویش در خون غلطید تا مردم
 ” بفهمند”
 اما آنان فقط
”  گریه کردند “
join👉 @niniperarin