شعری برای همه دهه شصتی ها

🔴این شعر فوق العاده زیبا تقدیم به تمام دهه چهل، پنجاه و شصتی ها که حالا خودساخته ترین پدر و مادرای ایرانند:
join 👉 @Niniperarin
من پُرم از خاطرات و قصه های کودکی 🌹🍃 این که روباهی چگونه می فریبد زاغکی!🌹قصّهٔ افتادنِ دندانِ شیری از هُما🍃🌹لاک پشت و تکّه چوب و فکرهای اُردکی!🌹 قصّهٔ گاو حسن، دارا و سارا و امین🍃🌹روزٍ بارانی، کتابٍ خیسٍ کُبری طِفلکی!🌹تیله بازی درحیاط و کوچه و فرشِ اتاق!🌹🍃بر سرِ کبریت و سکه، یا که درب تَشتکی !🌹چای والفجر و سماور نفتیِ کُنجِ اتاق🌹مادرم هرگز نیاورد استکان بی نعلبکی!🌹داستانِ نوک طلا با مخمل و مادر بزرگ! 🌹در دهی زیبا که زخمی گشته بچّه لَک لَکی!🌹هاچ زنبور عَسل، نِل در فراق مادرش!🍃🌹یادٍ دوران اوشین و نقطه های برفکی!🌹🍃هشت سال از دورهٔ شیرین امّا تلخِ ما🌹🍃پر ز آژیرِ خطر با حمله های موشکی!🌹تا کجاها میبرد این خاطره اکنون مرا🌹🍃 کاش میرفتم به آن دورانِ خوبم، دزدکی !🍃🌹یاد آن دوره همیشه با من و در قلبٍ من🌹من به یاد و خاطراتت زنده ام، ای کودکی!🌹دفتر‌ٍ مشقِ دبستانم ببین🌹 پر ز مُهرِ آفرین،‌ صد آفرین!🌹 راستی آن دفترِ کاهی کجاست ؟!🌹 🍃عکس حوض آبِ پُر ماهی کجاست ؟!🍃🌹 باز آیا ریز علی ها زنده اند ؟!🌹 در حوادث جامه از تن کنده اند؟!🌹🍃 کاش حالا ‌خاله کوکب زنده بود!🌹 عطرِ نانش خانه را آکنده بود!🍃🌹ای معلّم خاطر و یادت بخیر🌹یادٍ درسِ آب بابایت بخیر!🌹 هر‌کجا هستید، هستی نوش تان!🌹 کامیابی گرمیِ آغوشتان!🌹همکلاسیهای سالِ کودکم 🌹دسته‌گلهایی ‌ز یاس و میخکم!🌹 باز از دل میکُنم یادٍ شما🌹🍃 یادِ قلبِ سادهٔ شادِ شما🌹🍃 آدمی سر زنده از یادست، یاد!🌹 رمزِ عمرِ آدمیزادست یاد!🌹🍃

join 👉 @Niniperarin