میرزا قاسمی چگونه به وجود آمد؟

🔴 چرا به میرزا قاسمی، میرزا قاسمی میگن؟
join👉 @niniperarin 🤴🏻
“میرزا قاسم خان قاجار”، کنسول ایران در روسیه نائل بود و از آنجا که نشان اقدس که از مهمترین نشان ها و مدال های آن زمان را گرفت به عنوان حاکم گیلان در دهه ١٢٣٠ هجرى شمسى انتخاب شد. وى علاقه ى بسیارى به آشپزى داشت آن قدر که به جای جلوس بر تخت سلطنت هر موقع که نبود، او را در آشپزخانه مشغول آشپزی میافتند!! این جاکم گیلانی، در سال ١٢٣٩ هجرى شمسى با قاتی کردن بادمجان کباب شده با گوجه و سیر سرخ شده، دست به ابداع خوراکى جدید زد و از آنجایى که به هنر آشپزى عشق مى ورزید، دستور این خوراک جدید را در میان مردمان گیلان رواج داد و این خوراک جدید با نام وى و به “میرزا قاسمى” شهرت یافت!
میرزا قاسم خان که مردى خوش ذوق بود، پس از گیلان، به حکمرانى اصفهان و بعد شیراز برگزیده شد و میرزا قاسمی را هم با خود به آن دو شهر برد!! میرزا قاسم خان بعدها در شیراز درگذشت و او را در باغ حافظیه و در جنب آرامگاه حافظ شیرازى به خاک سپردند.
خیلی ام خوشمره اس. دلمون خواست😋😋

join👉 @niniperarin 🤴🏻