سبزی را با مایع ظرفشویی نشویید

🔴سبزی ها را با مایع ظرفشویی نشویید‼
🔻شستن سبزیها با مایع ظرفشویی نه تنها بی فایده است، بسیار هم #مضر است!
توصیه سازمان غذا و داروی آمریکا شستن سبزیجات با محلول سرکه یانمکِ طبیعیست!
join👉 @Niniperarin