کنسرو و فقر آهن در کودک!

در کنسروها ازموادنگهدارنده ای بنام”ادتا” استفاده میشود. ادتا بدن انسان (بخصوص کودکان) را دچار کمخونی فقر آهن میکند! نمک کنسروها زیادست و دربزرگسالی فرد را به فشارخون هم مبتلا میکند!
join👉 @niniperarin