قرمزی درون کالباس گوشتِ تاج خروس است!!

🔴قرمزی درون کالباس ازگوشت تاج خروس است که احتمالا بارها آنرا زیر دندان خود حس کرده‌اید! سوسیس وکالباس علاوه برخنگ کنندگی کودکان بدلیل نیترات سرطانزا وبدلیل نمک فشارخون رابالا میبرد!
join👉 @Niniperarin