متولد کدوم ماهی؟

#رابطه_ماه_تولد_و_خلق_و_خو
join👉 @Niniperarin
❤فروردین (ابر): ماجراجو، پرشور، بی احتیاط ، کم صبر
💛اردیبهشت (آسمان): قابل اعتماد، خونسرد، یکدنده، خودخواه
💚خرداد (کوه): همه فن حریف، شاداب، دمدمی مزاج، نگران
💙تیر (ستاره): احساساتی، بامحبت، نازک نارنجی، حساس
💜مرداد (دریا): دست و دلباز، باوجدان، کم تحمل، غیرقابل پیش بینی
💗شهریور (درخت): فروتن، زیرک، وسواسی، عجول
❤مهر (خورشید): باتدبیر، آرمانگرا، دودل، خوش باور
💛آبان (رود): مصمم، بانفوذ، لجوج، خودرأی
💚آذر (آتش): جذابیت، زود جوش
💙دی (باد): باحوصله، واقع بین، مقرراتی، جدی
❤بهمن (برف): مهربان، روشنفکر، غیرقابل پیش بینی، یک دنده
💗اسفند (اقیانوس): همدل، فداکار، مرموز، تودار
join👉 @Niniperarin