شعری برای عزیز از دست رفته

به یاد عزیزانی که در بین ما نیستند اما شمع وجودشان در قلب ما همیشه روشن است!
#پنجشنبه 🌹
join 👉 @niniperarin ♥
در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست🍃 🌹می رسم با تو به خانه،از خیابانی که نیست🍃می نشینی روبه رویم خستگی در میکنی🍃 چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست🍃🌹 باز میخندی و میپرسی که حالت بهتر است؟🍃🌹باز میخندم که خیلی…! گرچه میدانی که نیست🍃شعر میخوانم برایت واژه ها گل می کنند🍃🌹 یاس و مریم می گذارم توی گلدانی که نیست🍃 چشم می دوزم به چشمت،می شود آیا کمی🍃🌹 دست هایم را بگیری بین دستانی که نیست؟🍃🌹 وقت رفتن می شود با بغض می گویم نرو🍃 پشت پایت اشک می ریزم در ایوانی که نیست🍃🌹میروی و خانه لبریز از نبودت میشود🍃🌹 باز تنها میشوم با یاد مهمانی که نیست🍃🌹 رفته ای و بعد تو این کار هر روز من است🍃🌹 باور اینکه نباشی کار آسانی که نیست🍃
join 👉 @niniperarin ♥