دانش بیشتر از طلا می ارزد!

#دزدی_بانک
Join👉 @niniperarin 💰
در دزدی از یک بانک، دزد فریاد زد:
“هیچ کس حرکت نکند. پول مال دولت است”.
بااین حرف همه به آرامی روی زمین دراز کشیدند.
به این می گویند “شیوه ی تفکر”
وقتی دزدان به مخفیگاهشان رسیدند، دزد جوان که لیسانس تجارت داشت، به دزد پیرکه شش کلاس سواد داشت، گفت:”بیا پول ها را بشماریم”.
دزد پیرگفت: “وقت زیادی می برد، امشب تلویزیون مبلغ را اعلام می کند.”
به این می گویند “تجربه”
بعداز رفتن دزدها مدیر بانک به ریسش گفت:
فورا به پلیس اطلاع می دهم.
ولی رییس گفت:
“صبرکن تا خودمان هم مقداری برداریم و به برداشت های قبلی خود اضافه کنیم و با رقم دزدی اعلام کنیم”.
به این می گویند “با موج شنا کردن”
وقتی تلویزیون رقم را اعلام کرد، دزدان پول را شمردند و بسیار عصبانی شدند که ما زندگیمان را گذاشتیم و 20 میلیون گیرمان آمد، ولی رئیس بانک در یک لحظه و بدون خطر 80 میلیون به دست آوردند.
به این می گویند “دانش”
“دانش بیشتر از طلا می ارزد”
Join👉 @niniperarin 💰