سفره ی دلتان را برای بچه ها وا نکنید!

✅سفره دلتان را از “اینجا تا میدان امام حسین” برای کودک وا نکنید‼
join👉 @niniperarin ❣
هرگز هرگز هرگز با فرزندانتان درد دل نكنيد. دانشمندان امريكا سالها قبل با نسلي از دختران مواجه شدند كه رفتارشان نشان از مورد تجاوز گرفتن در كودكيشان داشت در حالي كه هيچ تجاوزي صورت نگرفته بود. نتايج نشان داد تمام اين دختران در كودكي سنگ صبور مادرانشان بودند. يعني به روح و روان كودك تجاوز شده. هرگز بدي كسي را به كودكان نگوييد. اين مصداق بارز تجاوز به كودك است. اعضاي فاميل، اعضاي بدن كودكان هستند. وقتي با اعضاي فاميل مثلا مادر با مادربزرگ كودك دعوا ميكنيد در حقيقت دست كودكتان را مي بريد. درست همان روزي كه فرزندتان را به دنيا مي آوريد، بدگویی از فامیل و دعوا با اعضای فامیل را فراموش کنید. مبادا مبادا مبادا با كودكانتون درد دل كنيد. هرگز هرگز هرگز بدگويي فاميل را به كودك يا در مقابل كودك نگوييد!
#دکتر_هلاکویی
join👉 @niniperarin ❣