زود بزرگ نشو مادر….

#دنیا_مداد_رنگی_است!
join👉 @niniperarin 🌈
مادري به جگر گوشه اش مي گفت:
زود بزرگ نشو مادر … كودكي ات را بي حساب مي خواهم… و در پناهش جواني ام را .. زود بزرگ نشو فرزندم ! قهقهه بزن … جيغ بكش … گريه كن … لوس شو … بچگي كن ..
ولي زود بزرگ نشو تمام هستي ام!
آرام آرام پيش برو …نی نی پرارین آنسوي سن و سال هيچ خبري نيست…
هرچه جلوتر ميروي، همه چيز تند تر از تو قدم بر مي دارد .
حالا هنوز دنيا به پاي تو نميرسد از پاكي و معصومي
الهي؛ الهي هرگز هم قدم نشوي هرگز !
هميشه از دنيا ما آدم بزرگ ها جلوتر باش
يك قدم، دو قدم، ولي زود بزرگ نشو مادر …
آرام آرام پيش برو گلم …
آنجا كه عمر وزن مي گيرد دنيا به قدري سبك ميشود كه هيچ هيجاني براي پيمودنش نخواهي داشت ..
آنسوي سن وسال خبري نيست ..
كودكي كن ! نی نی پرارین از ته دل بخند به اداهاي ما كه براي خنداندنت دلقك ميشويم …
بزرگ كه شدي از نگاه دلقك ها گريه ات مي گيرد .. خوب مي دانم !
کودکم کودک بمان.دنیا بزرگت میکند..
بره باشی یا نباشی.گرگ گرگت میکند..
کودکم کودک بمان.دنیا مداد رنگی است..
بهترین نقاش باشی باز رنگت میکند..
کودکم کودک بمان دنیا دلت را میزند..
سخت بیرحمست میدانم که سنگت میکند..
join👉 @niniperarin 🌈