یادم باشد

#یادم_باشد (متن فوق العاده)…
join👉 @niniperarin ♥
♥️یادم باشد… از هیچکس متنفر نباشم! حتما” او هم عزیز کسی است…
💛یادم باشد… لگد به بخت کسی نزنم! شاید این تنها بختش باشد…
💚یادم باشد… باعث نگرانی کسی نشوم! شاید مادرش نگرانش است…
💙یادم باشد… بخشنده باشم! شاید یکی محتاج بخشش باشد…
💜یادم باشد… دوستان زیادی داشته باشم!نی نی پرارین هزاران هزار دوست، باز کم هستند و حتی یک دشمن زیاد است!
♥️یادم باشد… همیشه بخندم! چون دیگرانی هستند که علت شادیشان شادی من است!
💛و یادم باشد… اگر کسی مرا با تمام مهربانيم دوست نداشت دلگير نباشم؛ که نه من گناهکارم و نه او!!!
💚آنگاه که مهر می ‌ورزی، مهربانيت تو را، زيباترين معصوم دنيا میکند! پس خود را گناهکار مبين!!!
💙من عيسی نامی را میشناسم که ده بيمار را در يک روز شفا داد و تنها يکی سپاسش گفت!!!
💜من خدايی میشناسم كه ابر رحمتش به زمين و زمان باريده…
يکی سپاسش ميگويد و هزاران نفر کفر!!!
پس مپندار بهتر از آنچه عيسی و خدايش را سپاس گفتند، از تو، برای مهربانيت قدردانی میکنند!!
♥️اما یادت باشد خوبی دليل جاودانگی توخواهد شد…
پس به راهت ادامه بده…!!!
join👉 @niniperarin ♥