الماس های زندگی

#الماس_ها
join👉 @niniperarin 💎
بعضی وقتا آدما الماسی تو دست دارن، بعد چشمشون به یه گردو می افته دولا میشن تا گردو رو بردارن، الماسه می افته تو شیب زمین، قل میخوره و تو عمق چاهی فرو میره، میدونی چی می مونه؟ یه آدم…، یه دهن باز….، یه گردوی پوک …. و یه دنیاحسرت….،
مواظب الماسهای زندگیمون باشیم،نی نی پرارین شاید به دلیل اینکه صاحبش هستیم و بودنش برامون عادی شده ارزشش رو از یاد بردیم.
🔵الماسهای زندگی: پدر، مادر، فرزند، همسر، سلامتی، سرفرازی، خانواده، دوستان خوب،آبرو، عشق و …هستند.
join👉 @niniperarin 💎