نقشه ی دنیا

#آدمهای_دنیا
join👉 @niniperarin 🌸🍃
بابا داشت روزنامه میخوند
بچه گفت: بابا بیا بازی!
بابا که حوصله بازی نداشت
یه تیکه از روزنامه رو که نقشه دنیا بود
رو تیکه تیکه کرد و گفت :
فرض کن این پازله…! درستش کن!
چند دقیقه بعد بچه درستش کرد
بابا، باتعجب پرسید:
توکه نقشه دنیا رو بلد نیستی چطور درستش کردی؟!
بچه گفت: ادمای پشت روزنامه رو درست کردم …
دنیا خودش درست شد
حکایت زندگی ما آدمهاست…
“آدمای دنیا که درست بشن، دنیا هم درست میشه …
join👉 @niniperarin 🌸🍃