دعای دلنشین

بعضی دعاها عجیب به دل می شینه:
join👉 @Niniperarin
✨خداوندا✨
من
نه آنقدر پاکم که مرا کمک کنی
و نه آنقدر بدم که رهایم کنی …
میان این دو گم شده ام…
هم خودم و هم تو را آزار می دهم …
خدایا✨
هر چه تلاش کردم نتوانستم
آنی شوم که تو می خواهی
و هرگز دوست ندارم✨
آنی شوم که تو رهایم کنی …
خدایا دستم به آسمانت نمی رسد
اما تو که دستت به زمین میرسد بلندم کن …
✨ ” امین یارب العالمین ” ✨
join👉 @Niniperarin