رژیم رایگان عجیب!

#رژیم_رایگان_عجیب
join👉 @niniperarin
گاهی برای زندگیمان یک رژیم بنویسیم:
یک رژیم برای خلاصی از شر سنگینی روزگار که گاهی بر سینه ما سنگینی میکند.
رژیم که مختص چاقی یا لاغری نیست!
گاهی باید یک رژیم خوب برای روح و افکارمان بگیریم! مثل: رژیم کمتر حرص خوردن
رژیم کمتر غصه خوردن!
رژیم بی اندازه مهربان بودن!
رژیم بی ریا کمک کردن!
رژیم بی توقع دوست داشتن!
رژیم دوری از افکار منفی!
رژیم دوری از رفتارهای منفی. نی نی پرارین بیایید رژیم آرامش بگیریم…
توصیه میکنم
یک ماه رعایت کنید!
سه کیلو از بیماریهایتان کم میشود…
join👉 @niniperarin