زن ها دو دسته اند!

#زن_ها_دو_دسته_اند! قِری و غُری
join👉 @Niniperarin 💃🏻
زنها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد؛ قِری و غُری
🔻” زنهای غُری ”
مثلا موقع جارو کردن خانه، دائم غر میزنند که چرا من جارو کنم..؟ چرا دیگران شلخته اند..؟ این همه درس خوندم که کلفتی کنم؟!
🔻اما “زنهای قِری ”
موقع جارو کردن یه نوار شاد میذارند و قر میدند و جارو میکنند.
غُری ها حرص و جوش میخورند و لحظات بدی رو میگذرونند؛ قِری ها لذت میبرند و شاد زندگی میکنند.
غر نزن، قر بده.!
join👉 @Niniperarin 💃🏻
#دكتر_هلاكويى