بابا

#تلنگر
join👉 @Niniperarin
وقتی پشت سر پدرت از پله ها پایین میروی
و می‌بینی چقدر آهسته میرود
تازه می‌فهمی چقدر پیر شده !
وقتی مادر بعد از غذا، پنهانی مشتی دارو را میخورد، میفهمی چقدر درد دارد اما چیزی نمیگوید..
❤در ۱۰ سالگی: مامان، بابا عاشقتونم
💛در ۱۵ سالگی: ولم کنین
💚در ۲۰ سالگی: مامان و بابا همیشه میرن رو اعصابم
💙در ۲۵ سالگی: باید از این خونه بزنم بیرون
💜در ۳۰ سالگی: حق با شما بود
❤در ۳۵ سالگی: میخوام برم خونه پدر و مادرم
💛در ۴۰ سالگی: نمیخوام پدر و مادرم رو از دست بدم !
💚در۶۰ سالگی: من حاضرم همه زندگیم رو بدم تا پدر و مادرم الان اینجا باشن …
و این رسم زندگی است….
چه آرامشی دارد قدردان زحمات پدر و مادر بودن و هیچ زمانی دیر نیست!
حتی همین الان…
join👉 @Niniperarin