اخلاف و نابغه

روزی ازیک نابغه ریاضیدان نظرش را درباره اخلاق پرسیدند. جواب داد:
❤️ اگر زن یا مرد دارای (اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک=1
💛اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم= 10
💚اگر (پول) هم داشته باشند 2 تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم= 100
💙اگر دارای (اصل و نسب) هم باشند پس 2 صفر جلوی عدد یک میگذاریم= 1000
ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ نیست، پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت.

🔴 مریم میرزا خانی بزرگترین نابغه ریاضی ایرانی قرن حاضر در اثر ابتلا به سرطان درگذشت و فرزند کوچکش را تنها گذاشت. مریم میرزا خانی به دنیا نشان داد که میتوان هم مادر بود، هم نابغه! من باور دارم تنها یک مادر باید باشی تا بتوانی معادلات حل نشده زندگی را با زیباترین فرمول ها حل کنی!
join👉 @Niniperarin