قلعه ی زنان وفادار

#قلعه_ی_زنان_وفادار
join👉 @Niniperarin 🌟
در شهر وينسبرگ آلمان قلعه ای وجود دارد به نام زنان وفادار که داستان جالبی دارد و مردم آنجا با افتخار آنرا تعريف ميکنند

در سال 1140 میلادی شاه کنراد سوم شهر را تسخير ميکند و مردم به اين قلعه پناه میبرند و فرمانده دشمن پيام ميدهد که حاضرست اجازه بدهد فقط زنان وبچه ها ازقلعه خارج شوند و به رسم جوانمردی با ارزش ترين دارایی خودشان را هم بردارند و بروند به شرطی که به تنهایی قادر به حمل آن باشند!
قيافه فرمانده ديدنی بود وقتی ديد هر زنی شوهر خودش را کول کرده و دارد از قلعه خارج ميشود …!
زنان مجرد هم پدر يا برادرشان را حمل ميکردند!! شاه خنده اش ميگيرد، اما خلف وعده نمی کند و اجازه ميدهد بروند!
و اين قلعه از آنزمان تا به امروز به نام “قلعه زنان وفادار” شناخته ميشود!! اينکه با ارزش ترين چيز زندگی مردم آنجا پول و چیزهای مادی نبود و اينکه اينقدر باهوش بودند که زندگی عزيزان خود را نجات دادند تحسين برانگيز است!
join👉 @Niniperarin 🌟