خودت را روی آب رها کن

#خودت_را_روی_آب_رها_کن
join👉 @niniperarin
اولین قدم برای یاد گرفتن شنا،
نترسیدن از آب و رها شدن است.
مربی همیشه میگوید: “بپر، خودتو رها کن،
زیرا آب چشماتو باز کن،
بعد خودت آروم آروم برمی گردی به سطح آب”.
شرط اول، همان دست و پا نزدن است.
گاهی باید واقعا بیخیال شد و رفت گوشه‌ای نشست. باید بیخیالِ دس و پا زدن شد.
گاهی باید بگذاریم زندگی کارش را بکند.
شاید بعدش آرام آرام برگشتیم به
سطح آب …
به زندگی …
بی خفگی.
join👉 @niniperarin
#تنسی_ویلیامز