من اگر دختردار شوم…

#اگر….
join👉 @niniperarin 💎
اگر صاحب پسری شوم
به او یاد خواهم داد
چطور در مدرسه از حق و حقوقش دفاع کند.
چگونه نظر دختر دلخواه اش را جلب کند.
چطور با یک خانم محترمانه صحبت کند.
چگونه صورت نحیف نوجوانی اش را اصلاح کند.
روز های دانشجویی با املت و نیمرو زنده بماند.
دلتنگی پادگان را تحمل کند.
از شانه خود سرزمینی امن برای همسرش بسازد.

اما اگر صاحب دختری شوم
برای پوشک پنهان شده
زیر دامن کوتاه صورتی اش…
خواهم مُرد …
خواهم مُرد …
خواهم مُرد …
join👉 @niniperarin 💎
#پدرام_مسافری