رفتیم روتختی بخریم که…

#دزدی_فقط_بالا_رفتن_از_دیوار_مردم_نیست!
join👉 @Niniperarin ‼
رفتیم روتختی بخریم. مریم قیمت یک مدل را پرسید. طرف گفت سیصد و سی تومن ولی شما سیصد بدید، داشتیم از مغازه می آمدیم بیرون پشت سرمان داد زد آقا بیا دویست ببر !!! این داستان توی چند تا مغازه دیگر هم تکرار شد. این اسمش کاسبی نیست، اینطور نان درآوردن خوردن ندارد! همه از هم میدزدیم! اوضاع بدی شده!! نی نی پرارین میخواهم بگویم….
دستهایی که توی جیب هم میکنیم تمیز بیرون نخواهد آمد، این دستها دیگر هرگز با هیچ آب و صابونی شسته نخواهد شد!
و ما با همین دستهای کثیف تا آخر عمرمان غذا خواهیم خورد! بغل خواهیم کرد… کف خواهیم زد… دست خواهیم داد… و دعا خواهیم کرد و یک روز هم با همین دست کثیف با دنیا خداحافظی خواهیم کرد…
join👉 @Niniperarin ‼