بهترین فاصله بین دو بارداری

💟 بهترين #فاصله_بين_دو_بارداري چقدر است؟
join👉 @Niniperarin 👶🏻
مجله انجمن پزشكي آمريكا اعلام کرد اگر فاصله بين بچه‌ها كمتر از 18ماه و يا بيش از 59 ماه باشد، امكان بروز مشكلات متعدد براي فرزند دوم افزايش پيدا ميكند. آنها بر اين باورند كه:
✅اگر فاصله بارداري‌ها كمتر از 18 ماه (یک سال و نیم) باشد، 40 درصد خطر تولد نوزاد نارس بيشتر شده، امكان كم بودن وزن نوزاد حين تولد 61 درصد افزايش پيدا كرده است. اگر فاصله بين بارداري‌ها كمتر از 18 ماه باشد به ازاي هر يك ماه كه اين فاصله از 18 ماه كمتر ميشود، بايد منتظر اين اتفاقات باشيم: خطر تولد نوزاد نارس تا 2 درصد و خطر تولد نوزاد با وزن كم تا 3/3 درصد بيشتر ميشود.
✴اگر فاصله بارداري‌ها بيش از 59 ماه (پنج سال) باشد، خطر تولد نوزاد نارس تا 0/6 درصد و نوزاد با وزن كم تا 0/9 درصد بيشتر ميشود.
👈تحقيقي ديگر كه در مجله پزشكي انگليس چاپ شده است، نشان داده وقتي فاصله بين كودكان كمتر از 2 سال باشد احتمال كاهش بهره هوشي(IQ) در كودك، بيشتر از خانواده‌هايي است كه فاصله بين بچه‌ها‌يشان بيشتر از 2 سال است!
🔴بهترین فاصله برای بارداری مجدد بالای 2 سال و فاصله ایده آل 3 سال است!
join👉 @Niniperarin 👶🏻