حرفهای مهربانانه را در گوش چپ بگویید!

#گوش_چپ_کودک_گوش_عشق_است‼
join👉 @niniperarin ♥👂
مغز کودک نیز مانند بزرگسالان از دونیمکره تشکیل شده است. سمت چپ بدن با نیمکره راست مغز ارتباط دارد و تصورات،تخيلات و احساسات را حاکميت ميکند. دانشمندان کشف کردند گوش چپ که اطلاعات خود را به نيمکره راست مغز ارسال ميکند، گوش “عشق” است و بنابراين عبارات احساسي را براي درک بهتر بايد در گوش چپ کودک نجوا کرد.
مادران باید با گوش چپ کودک عشق خود را ابراز کنند. يک جمله احساسي اگر مستقيما از طرف چپ بدن ارسال شود سريعتر به مراکز احساسي کودک ميرسد و اثرگذارتر خواهد بود. مطالعات دقیق علمی نشان میدهدبهتر است مادران گونه چپ کودک را ببوسند و يا با دست چپ کودک را در آغوش بگيرند. جالب اینکه دانشمندان دانشگاه انگليس در تحقيقات خود نشان دادند که 85 درصد از زنان چپ دست يا راست دست کودک خود را کاملا ناخودآگاه و از روی احساس با دست چپ در آغوش ميگيرند. به اين ترتيب واکنشهاي فيزيکي و احساسي کودک مستقيما به طرف راست مغز مادر یعنی جایگاه احساسات ميرسند.
join👉 @niniperarin ♥👂