اسامی دخترانه مذهبی

اسامی دخترانه مذهبی

💞ساجده 👈 دختر سجده کننده(عبادت کننده خدا
💞ستیا (setia) 👈 زن با حیا . بانوی بلند مرتبه . نام حضرت معصومه که دختر حضرت موسی ابن جعفر هستند
💞ستیلا (satila) 👈 نام دختر امام موسی کاظم و لقب حضرت مریم
💞سدنا 👈 سجده کننده بر خانه خدا – مرکب از سدن(عربی) به معنای سجده کردن به کعبه + ابف فاعلی (فارسی
💞سلاله 👈یعنی نسل، از القاب حضرت زهرا
💞 ثنا 👈 حمد، شکر، سپاس
💞 ثمر 👈 ثمره، میوه
💞 ثمره👈 میوه
💞 ثمینا 👈 گرانبها و ارزشمند (ترکیبی عربی -فارسی)
💞 ثمینه 👈 گرانبها
💞 ثمین👈گرانبها
💞 حورا 👈حور،حور بهشتی
💞 حورانه👈 مثل حور زیبا
💞 حره 👈 دختر آزاده ،از اسامی حضرت زهرا، از القاب بانوان اشرافی،(حر اسم اولین شهید کربلا هم هست)
💞حامده 👈سپاسگزار،حمدکننده خدا
💞 حدیث 👈سخنی که از پیامبر(ص) یا بزرگان دین نقل می کنند ، داستان، سرگذشت، سخن
💞حدیثه👈 نو و تازه
💞حکیمه👈 زن حکیم و دانشمند،از القاب حضرت زهرا
💞حسنا 👈 زن زیبا
💞 حسیبا 👈مرکب از حسیب به معنای پاک نژاد و پاکزاد و الف نسبت ، دختر با اصل و نسب
💞حمراه(hamraah) 👈 حوری لقا، در کمال زیبایی (سفید)
💞حمرا 👈 سرخ
💞حنانه👈 ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ، ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪﻩ ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ
💞 حلیا👈 آنچه در چشم خوش میدرخشد (حلی+ا)
💞حلما 👈 دختر صبور ،از صفات حضرت زینب
💞حلیا 👈 آنچه در چشم خوش میدرخشد (حلی+ا)
💞دینا👈 اسم خواهر حضرت یوسف ،به معنی دین هم هست
💞درسا👈مانند در، مروارید ، در(عربی) + سا(فارسی
💞راحیل👈 نام یک فرشته، راحیل عربی شدهٔ لغت عبری رَجِل به معنای بی گناه است. راحیل همسر دوم و محبوب یعقوب و مادر یوسف است. نام او در کتاب پیدایش در تورات ذکر گشته‌است. راحیل دختر لابان و خواهر کوچک تر لیاه است. مادر یعقوب، ربقاه ، خواهرلابان بوده‌است. راحیل در نزدیکی بیت‌لحم یهودیه مدفون است.
💞ریحانه👈 گل خوشبو و معطر (مثل اسم قبل،نام مادر امام رضا،از القاب حضرت زهرا
💞رانیا👈 قریب و نزدیک
💞رمیصا👈 بانوی دلیر و جنگجوی صدر اسلام که از زنان دیگر و همچنین خیمه پیامبر دفاع کرد تا اینکه پس از مقاومت و دلیری بسیار شهید شد(ام سلیم ، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه معروف رسول الله،همچنین نام یکی از دو ستاره ای که بر ذراع است)
💞سامیه👈یعنی بانوی بلندمرتبه و از القاب حضرت زینب
💞ستیا (setia)👈 زن با حیا . بانوی بلند مرتبه . نام حضرت معصومه که دختر حضرت موسی ابن جعفر هستند
💞ستیلا (satila)👈 نام دختر امام موسی کاظم و لقب حضرت مریم
💞سدنا: (Sednā)👈 سجده کننده بر خانه خدا – مرکب از سدن(عربی) به معنای سجده کردن به کعبه + ابف فاعلی (فارسی)
💞آینور👈 اسم ترکیبی ترکی_عربی به معنی نور ماه ، نورانی مثل ماه ، روشنایی ماه ، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است.
💞الیسا 👈 دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس(عربی)به معنای گل انار و الف تانیث فارسی
💞تالیا 👈 تلاوت کننده قرآن ، مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی (اسم فارسی عربی)
💞تبارک 👈 یعنی مبارک شد ،از صفات خدا
💞تبسم 👈 لبخند
💞ترنم 👈 زمزه یک نغمه، آواز، نغمه
💞تکتم‌👈 نام چاه زمزم،نام مادر امام رضا ،بانوی رازدار و رازنگهدار
💞تسنیم 👈رودی در بهشت (سوره مطففین)
💞تینا 👈در عربی (طین) به معنی گِل سرخ
💞ثنا 👈 حمد، شکر، سپاس
💞حسنا 👈 زن زیبا
💞حسیبا 👈مرکب از حسیب به معنای پاک نژاد و پاکزاد و الف نسبت ، دختر با اصل و نسب
💞مبینا 👈 آشکار و روشن، از اسامی کلام وحی
💞مائده (Mā-‘ede) 👈خوردنی، طعام، نام سوره ای در قرآن کریم
💞محیا👈 یکی از صفات خدا ،زنده و پویا
💞محیصا 👈رستگار شده ، پاک و آمرزیده (به فتح میم). در قرآن کریم به معنای محل فرار و پناهگاه آمده است (دارای ریشه پارسی و مذهبی)
💞ملیسا 👈 زمانی بین مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بین آخر گرما و زمستان (ریشه یونانی)
💞ملیحه 👈 (در قدیم) (به مجاز) ملیح، زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک؛ (در قدیم) دوست داشتنی و مورد پسند
💞ملیکا 👈 اسم رومی، مادر امام مهدی
💞مهنا (mohanna ) 👈 گوارا و خوش
💞نفیسه 👈گران بها، قیمتی؛ ارجمند و گرامی
💞نسیبه 👈 دارای اصل و نسب؛ خویشاوند و نزدیک
💞هانیه 👈 شادمان و خوشبخت، مهربان و دلسوز ، لقب حضرت زهرا (کلمه حانیه برای اسم اشتباه است ، حانیه یعنی زنی که پس از مرگ همسرش به او وفادار می ماند و در کنار فرزندش به پرورش او همت می گمارد)
💞یامین 👈 لقب راحیل ، همسر حضرت یعقوب (مادر بنیامین و یوسف)