اسامی پسرانه مذهبی

2اسامی پسرانه مذهبی

🔅امیر 👈پادشاه، حاکم ، به صورت پیشوند در ابتدای بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانندامیر پویا، و امیرحسین
🔅ایلیا 👈ﺭاﺳﺘﮕﻮﻯ ﺑﺰرﮒ – (ریشه اسم سریانی) ﻧﺎﻡ ﺣﺿﺮﺕ ﻋﻠﯽ (ﻉ) در ﺗﻮراﺕ
🔅دانیال👈 (ریشه عبری) به معنی ﺧﺪا ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ‌ – از پیامبران الهی
🔅مهدی 👈ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪﻩ، ﻧﺎﻡ اﻣﺎﻡ دوازدﻫﻢ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ
🔅مهدیار 👈یار مهدی (عج
🔅هانی 👈 مرد دلسوز و مهربان، مسرور ، میسر ، (اَعلام) ، نام یکی از یاران امام حسین(ع) در کوفه ، نام چند تن از مشاهیر عرب
🔅یاسین 👈 لقب پیامبر ، اسم یکی از سوره های قرآن