اشیاء ماه تولد شما چیست؟ (#طنز)

🔴اشیاء ماه تولد شما چیست؟ (#طنز)
(وای خیلی خنده داره!!😁😅😂) والا من من کفگیر هستم! شوهرم لگن حمام😑(جای شکرش باقیه)🤣🤣
join👉 @niniperarin