هر احساس روی کدام ارگان بدن تاثیر میگذارد؟

🔴احساسات ما میتواد عامل بروز بیماریهای ناگواری برای ما باشد❗
🔴در نمودار بالا به ۹ احساس مهم و بیماری مهم ناشی از آن اشاره شده است‼
👆👆👆

join👉 @niniperarin