ماساژ درمانی

🔴توی علم مدرن ماساژ جنبه درمانی داره!
🔻اعصاب مشخصی توی بدن هس که ماساژ اون عصب بیماری مربوط به اندامهای داخلی را درمان میکنه.
🔴علم بازتاب شناسی۱۲نقطه برای درمان دردها مشخص کرده!👆
join👉 @niniperarin