خواص نبات محشره

🔴والامن از موقعی که بچه بودم هر چیزیم میشد مامانم میگفت نبات باید بخوری!
بچه امم که به دنیا اومد همین بود!
یه تحقیق علمی دانشگاهی روی نبات و خواصش تحقیق کرده و گفته نبات کولاکه!😐😳👆👆
join👉 @niniperarin