اعجوبه ای به اسم خاکشیر

🔴خاکشیر بین داروهای گیاهی به اعجوبه شهرت داره❗
🔻 این جور که به نظر میرسه همه ی داروهای گیاهی خیلی حسادت میکنن به خاکشیر😑👆
اما چرا خاکشیر اینهمه پرطرفداره؟

join👉 @Niniperarin