سنگ ماه تولد (طالع بینی)

🔴سنگ تولد شما چیست؟ سنگ تولدتونو پیدا کنین و باهاش شیشه غمو بشکنید..براتون دل اردیبهشتی، قلب تیرماهی، شادی مردادی گرمی مهر،خنده آذری،شانس اسفندماهی وهزارتا چیز خوب آرزو میکنم…
join👉 @niniperarin ♥