پرنده ی ماه تولد (طالع بینی)

🔴متولد چه روزی هستید؟ روانشناسان متولدین هر روزرا به یک پرنده تشبیه کرده اند! شما شبیه چه پرنده ای هستید؟
🔻من بلبلم😅؟شما چطور؟
🔻همسرتون چه پرنده ایه🐧؟
🔻بچتون چی از آب در اومده🐣؟
join👉 @niniperarin