متولد چه سالی هستید؟ سال ۱۳۹۷ ( سال سگ) برای شما چجور سالیه؟

متولد چه سالی هستین؟
🐷🐶🐔🐵🐑🐴🐍🐲🐰🐯🐮🐭
حیوان سال تولدتونو پیدا کنین وببینین سال ۹۷ که سال سگه براتون چطوره؟🐶
کلا سال سگ میگن سال خوبیه🤗😍
هر چی باشه بهتر از خروسه اونم خروس جنگی😃👌
join👉 @niniperarin