معجزات عجیب غریبی که با سشوار میتوان انجام داد!!

🔴سشوارو اگه تا امروز جدی نمیگرفتید، با خوندن این متن نظرتون کلا عوض میشه!! سشوار فقط برای خشک کردن مو نیس! هم بادبزن زغاله! هم اتو سفری! هم فر مژه و هم خشک کننده لاک وچسب! 😳☝☝
join👉 @niniperarin 💨