چه مواد غذایی را نباید با هم خورد؟ مگه چی میشه؟

🔴چه مواد غذایی رونباید باهم خورد؟مگه چی میشه؟👆👆
🔻این روزا کولیت روده زیاد شده و مشکل معده، سرطان وسکته بی دلیل زیاده😔و از دلایلش اشتباه تغذیه ایه مونه! 😐👌کدوم دو تا رو با هم نخوریم؟
join👉 @niniperarin