عوارض باورنکردنی داروهایی که مثل نقل و نبات میخوریم!

خیلیا تقّی به توقّی که میخوره خودشون برای خودشون سریع نسخه میپیچن. دکترم که میرن به دکتر توصیه میکنن فلان دارو را بنویس😅. قرصایی که ما مثل نقل ونبات میخوریم عوارض وحشتناکی دارن😰😑👆
Join👉 @niniperarin