ماه تولد و ارتباط آن با بیماریهای ما

شاید باور نکنید ولی ماه تولد درنوع بیماریهایی که ماتو طول زندگی بهش مبتلا میشیم رامیتونه پیش بینی کنه!محققان بررسی کردن که متولدین چه روزی چه بیماریی درگیرشون کرده. نتایجش جالبه😳👌👆
join 👉 @Niniperarin