قسمت ۱۸۴۴

اگر مادر هستید توصیه میکنم حتما بخونید!
دسترسی به قسمت اول 👉
#مادر_شدن_عجیب_من ۱۸۴۴ (قسمت هزار و هشتصد و چهل و چهار)
join 👉 @niniperarin 📚
پیرزن هنوز داشت توی اتاق میخوند و میرقصید و کِل میکشید.
یه آهی کشیدم و گفتم: خدا رحمتش کنه. عمر دست خداست. مرگ عزیز سخته، علی الخصوص اگه بچه ی آدم باشه. منم این درد رو کشیدم. دختر دسته گلم پر پر شد! طفلک ننه اش. نذار بمونه اون تو. بلند شو بیارش بیرون. روا نیست اینطور.
پیرمرد دستش رو سایه بون چشماش کرد و بعد شونه هاش شروع کرد به لرزیدن. دیگه هیچی نگفتم. سیگارش میون دوتا انگشتش رسید به ته و دستش رو سوزوند و بعدش رها شد روی زمین. پیرمرد دست انداخت از پر شالش، یه دستمال کشید بیرون و اشکهاش رو پاک کرد. خواست بلند بشه که همونوقت صدای خوندن پیرزن عوض شد. دیگه کِل نمیکشید. چند بار پسرش رو صدا زد و بعدش شروع کرد با صدای لرزون و سوز و گداز برای پسرش لالایی خوندن.
عروس، سلانه سلانه از توی اتاق اومد بیرون و آروم رفت نشست یه گوشه ی ایوون و تکیه داد به دیفال و سرش رو زیر انداخت.
پیرمرد با صدای گرفته و تو دماغی گفت: تا همینجا خیلی زحمت کشیدی آبجی. خدا ایشالا خیرت بده و برات بسازه. یه زحمت آخری هم دارم برات.
اشاره کرد به عروس که هنوز چادر و چاقچور و لچکها رو سرش سنگینی میکرد. گفت: وقت رفتن، اینم با خودتون ببرین.
بعد هم دست کرد پر شالش و یه کیسه در آورد. گفت: اینو نگه داشته بودم واسه ی خرج عروسی پسرم که دیگه لازم نیست. بده بهش. هم خرج راهشه، هم چند وقتی رو میتونه باهاش سر کنه.
کیسه رو گرفتم و گفتم: میدم بهش. ولی زنت خواست بمونیم که مجلس بچه اش سوت و کور و خلوت نباشه. میمونم بعد از اینکه سپردینش به خاک میرم. بذار ننه اش تنها نمونه پشت سر تابوت.
گفت: خدا از خواهری کمت نکنه. اصرار نمیکنم. هر طور صلاح میدونی.
دستش رو گرفت به ستون چوبی وسط ایوون و بلند شد. قدش خمیده شده بود.
گفت: میرم سراغ ملا. واسه ی خطبه خوندن که نیومد، حتمی واسه ی کفن و دفن و نماز میت میاد!
چند قدم رفت و بعدش گفت: بذار بمونه تو اتاق پیش پسرش، هرچقدر میخواد وداع و درد و دل کنه باهاش. بعد از این دیگه نمیتونه. دیدارمون افتاد به قیامت.
راهش رو کشید و آروم آروم از خونه رفت بیرون.
پیرزن داشت با گریه و ناله با بچه اش حرف میزد. بلند شدم. نگاهی به عروس انداختم که بیصدا تکیه داده بود به دیفال. رفتم طرفش و با فاصله نشستم جفتش. کیسه رو دراز کردم طرفش و گفتم: اینو پیرمرده داد. گفت واسه توئه. من میمونم امشب. تو اگه خواستی برو. به نریمان میگم تا یه جایی ببرتت و بعد برگرده.
یه آهی کشید و گفت…

🔴این داستان متعلق به ادمین نی نی پرارین است و کپی برداری از داستان بی فوروارد مطلب و ذکر منبع( @niniperarin ) حرام است! استفاده فقط به شرط فوروارد!!
این داستان ادامه دارد…

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *