شرمنده
اونجا شلوغ بود گفتم بکشونمت یه جای خلوت

داری ۵۰ تومن بهم قرض بدی؟
واسه عید اوضام خرابه!!